ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ
Середа, 20.06.2018, 05:43
Меню сайту

Форма входу

Пошук

Корисні посилання

Статистика

Всього онлайн: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Дошка оголошень » КОНЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

КОНЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
25.05.2009, 10:18

ІДЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ


Основа ідеологічної політики Народної Партії – 

лівоцентристська ідеологія


     В основу ідеологічної діяльності Народної Партії покладено народну ідеологію, що ґрунтується на лівоцентристській доктрині розвитку соціально-економічних, політичних та суспільних процесів.
     На сьогодні ідеї лівоцентризму набувають домінуючих рис в ідеології політичних партій провідних європейських країн. Ця політика полягає у тому, що держава, з одного боку, бере на себе максимальну відповідальність за соціальну політику, а з іншого – залишає за собою важелі впливу на економічні процеси.
     Ключовими позиціями такої ідеології, особливо в умовах світової фінансово-економічної кризи, є, передусім, захист людей найманої праці: робітників, селян, лікарів, учителів, наукової інтелігенції, тобто усіх тих, хто створює матеріальні й духовні цінності, а також представників малого і середнього бізнесу, які є основою середнього класу будь-якої розвиненої країни.
     Тому головна мета лівоцентристської політики на сучасному етапі розвитку України полягає, по-перше, у відновленні ролі держави в боротьбі з „ринковим фундаменталізмом”, відмові від монетаризму; недопущенні подальшого зубожіння населення країни, захисті загальнолюдських прав на освіту, охорону здоров’я, гідну старість, чисте довкілля; посиленні її ролі у функціонуванні транспортної, енергетичної, телекомунікаційної та інших суспільно важливих інфраструктурах; створенні передумов для поступового підвищення соціального захисту людей та збільшення їхньої купівельної спроможності; по-друге – у запобіганні загрозі державі та її громадянам з боку власного та світового спекулятивного фінансового капіталу.
     У проекції на вітчизняні реалії це означає, що всі рішення та дії партії повинні підпорядковуватися одній меті – встановленню та захисту непорушного стандарту життя, що передбачає життєво необхідний людині набір: гідну зарплату та справедливу пенсію, якісне медичне обслуговування, можливість отримати освіту та житло тощо.
     Реалізація народної ідеології – це практична планова систематична наполеглива праця, спрямована на забезпечення умов гідного життя кожного громадянина.
     Основні цілі:
– послідовний захист інтересів представників найманої праці незалежно від їхньої професійної приналежності;
– недопущення руйнації малого і середнього бізнесу;
– сприяння економічному, соціальному, політичному та духовному розвитку України;
– досягнення діалогу влади і політиків із суспільством; пошук злагоди в інтересах народу України; прозорість внутрішньої і зовнішньої політики, її послідовність;

     Основні напрямки:
     в економіці:
– всебічне сприяння діяльності державних, фінансових, виробничих громадсько-політичних інститутів, які забезпечують стійкі соціальні гарантії на основі підйому економіки;
– виведення економіки з тіні, підвищення ефективності управління державною власністю, оптимізація податкової політики;
– недопущення приватизації успішно працюючих підприємств та стратегічно важливих для держави галузей економіки: залізничного транспорту, електроенергетики, системи водопостачання тощо;
– всебічне сприяння розвиткові малого підприємництва, яке становить основу середнього класу.
– зростання внутрішнього ринку та збільшення внутрішніх інвестицій; всебічна підтримка вітчизняного виробника.

     у соціальній сфері та у сфері захисту прав людини:
– мінімізація наслідків фінансово-економічної кризи;
– недопущення зменшення обсягів і розмірів соціальних гарантій населення;
– всебічна підтримка та стимуляція соціально орієнтованого бізнесу;
– вироблення державної програми соціальної відповідальності багатих верств суспільства;
– реалізація державних програм з формування соціальної орієнтації молоді.

     у сфері дотримання законності:
– всебічне сприяння відновленню довіри до державних органів влади;
– підвищення суворості покарання за корупційні дії, утвердження його невідворотності;
– ліквідація умов виникнення корупції у вищих ешелонах влади – повне скасування інституту недоторканності в Україні; 
– створення дієвої незалежної судової влади;
– створення умов для викорінення соціальних причин зростання злочинності.
     у політиці:
– стабілізація, нормалізація та оптимізація діяльності всіх державних інститутів;
– удосконалення системи виборів до Верховної Ради України та місцевих органів влади;
– сприяння перерозподілу владних повноважень між центром та регіонами України з метою забезпечення ефективного місцевого самоврядування.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД

     Ідеологічна діяльність політичних партій в Україні протягом 2009 року визначатиметься трьома основними чинниками:
     I. Подолання наслідків економічної кризи.
     II. Фактичний початок виборчої кампанії Президента України.
     III. Підготовка до чергових виборів у Верховну Раду України.
     У цих умовах пріоритетним для Народної Партії має стати забезпечення умов для найменш болючого виходу суспільства та держави з економічної, соціальної і моральної кризи, що в кінцевому підсумку повинно вплинути на підвищення рівня довіри виборців до партії та її програмних засад.
     Така політика повинна включати відмову від розв’язання вузьколокальних проблем і концентрацію зусиль на вирішенні головних, життєзабезпечуючих питань кожного окремо взятого регіону та країни загалом.
     Основними її складовими мають стати:
     на державному рівні: 
– виважена державницька позиція у зовнішніх відносинах;
– провідна роль Народної Партії у наведенні ладу в країні на всіх рівнях з неухильним дотриманням чинного законодавства та Конституції України.
     на рівні регіональних партійних організацій:
– значне підвищення активності партії у містах обласного підпорядкування та районах області, де відчувається брак інформаційних приводів;
– перенесення акценту діяльності партії з офіціозних методів та підходів на безпосереднє спілкування з виборцями та використання всіх можливих законних методів і засобів з метою найшвидшого вирішення головних проблем регіонів та України в цілому;
– орієнтація на проведення багаторазових (серійних) масових масштабних акцій із максимальним залученням як партійного активу, так і громадськості;
– активна участь регіональних парторганізацій у всіх акціях і публічних заходах, спрямованих, передусім, на захист прав людей.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ

     Метою інформаційної діяльності є сприяння зростанню авторитету партії серед громадян України, утвердження образу Народної Партії як дієвої, конструктивної, відповідальної державницької сили.
     Головним завданням інформаційної діяльності партії є:
– активне роз’яснення позиції та ідей Народної Партії;
– популяризація політичної програми та проектів партії, передвиборчих програм і соціальних ініціатив;
– розповсюдження серед широкого загалу інформації про діяльність партії, організацію та проведення акцій і заходів, законотворчу роботу, суспільно-політичні ініціативи тощо;
     Інформаційна політика партії ґрунтується на тісній співпраці регіональних організацій Народної Партії, депутатської фракції „Блок Литвина” у Верховній Раді України, редакції партійного друкованого органу – газети „Народна” та центральних і регіональних ЗМІ.
     Ефективна інформаційна політика партії має передбачати:
– пошук, створення та використання інформаційних приводів з метою збільшення уваги ЗМІ до діяльності Народної Партії та її представників на всіх рівнях;
– чітку оперативну взаємодію керівних органів партії, її представників у всіх органах центральної і місцевої влади з регіональними партійними організаціями;
– використання всіх формальних та неформальних методів донесення інформації про роботу партії до людей, зокрема обов’язкове щомісячне проведення прес-конференцій головами регіональних партійних організацій; 
– налагодження системи особистого прийому громадян народними депутатами на місцях;
– активізацію депутатами всіх рівнів використання коштів, виділених державою, для оприлюднення позиції партії з тих чи інших питань і висвітлення діяльності депутатського корпусу всіх рівнів у ЗМІ;
– регулярне звітування керівників органів місцевого самоуправління – членів Народної Партії – про результати їхньої роботи;
– оприлюднення заяв, вимог, позиції, пропозицій і прийнятих рішень депутатського корпусу Народної Партії;
– надання фахових коментарів у ЗМІ представниками регіональних партійних організацій та депутатами від Народної Партії усіх рівнів з тих чи інших життєво важливих для регіону та країни питань;
– розширення інформаційних можливостей за рахунок участі представників партії в Інтернет-конференціях і круглих столах у різноманітних агенціях.


Додав: narodnalviv |
Переглядів: 956
Copyright ЛОО Народної Партії © 2018